Skip to main content

Ansvarserklæring

VIGTIGT!!  LÆS DETTE

Ved underskrift, erklærer samtlige kører sig indforstået med nedenstående reglement. Endvidere skriver De af forsikringsmæssige grunde under på, at De ikke bruger medicin eller er påvirket af spiritus, der har indvirkning  på balance eller reaktionsevne.

Ansvarserklæring PDF Læs og venligst underskrive ansvarserklæring hjemmefra. Har du det ikke gjort, kan det selvfølgelig sagtens klares på kontoret. 

Læs også vores sikkerhedsregler

Følgende regler SKAL overholdes og følges:

1. Ophold på Sønderborg Racing Center's område, deltagelse i arrangementer samt kørsel i vore gokarts sker på eget ansvar.

2. Sønderborg Racing Center kan ikke drages til ansvar for personskader, materielle skader, tyveri eller lignende.

3. Alle deltagere har pligt til at overholde instruktioner og regler. Upassende opførsel eller uansvarlig kørsel kan medføre bortvisning uden refusion af betalingen. Og skader på kart og køredragt/hjelm, er for deltagers regning.

4. Deltagerne må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler under kørslen.

5. Sønderborg Racing Center forbeholder sig ret til at aflyse eller ændre på starttidspunktet i tilfælde af forsinkelser eller uheld, som vi er uden indflydelse på.

6. Hjelmhue og styrthjelm skal benyttes under kørslen.

7. Alle kører til voksengokart skal være mindst 150cm. høj -  Alle kører til børnegokart skal være mindst 120cm. høj.

8. Dette underskrifts blad er kvittering for Deres Bestilling, og skal afleveres til gokart instruktør som har ansvaret.

9. Forældre skriver under for børn som skal benytte børne gokart.

pic siden

src_logo2.png

Pilehavevej 10
6440 Augustenborg
+45 2635 0597 / +45 2223 6332
(Spørgsmål ved udlejning)
Telefonen er kun åben i åbningstiden.
Vi ringer tilbage så hurtigt som muligt.

Vi svarer ikke på SMS
Mail: Udlejning

Facebook.jpg

Følg os på Facebook

 Made by  Logo Webdesign MidtAls 150 mobil  2020

Als_Gokart_Klub_logo.gifBooking, RING kun hvis du er i tvivl og har spørgsmål til din bookede tid. "Booking" skal bruges ved alle arrangementer, det er din og min sikkerhed for at vi har en aftale. Tjek din spamfolder, hvis ikke du har modtaget en booking bekræftelsesmail fra os.